LỊCH THI ĐẤU CỦA HANOI FC

TRONG THÁNG 7/2018

Hà Nội FC sẽ đá các vòng 18, 19, và 20 của Vleague

Chỉ còn hơn 6 ngày nữa là đến trận tiếp theo

NGÀY
GIỜ
GIÂY
PHÚT
6
4
43
35
Chúng tôi sẽ gửi lại tips cho trận này
Hoặc bấm vào 
đây để xem !

NEXT MATCH

Đầu bảng gặp cuối bảng